Уважаеми читатели тук може да получите информация за издадените книжки на списание "Фуражи и хранене" през 2012 г.

               

              Брой 1/2012 г.                                        Брой 2/2012 г.                                          Брой 3/2012 г.

               

                Брой 4/2012 г.                                       Брой 5/2012 г.                                             Брой 6/2012 г.