Уважаеми читатели тук може да получите информация за издадените книжки на списание "Фуражи и хранене" през 2013 г.

            

               Брой 1/2013 г.                                       Брой 2/2013 г.                                      Брой 3/2013 г.

          

              Брой 4/2013 г.                                        Брой 5/2013 г.                                       Брой 6/2013 г.