Уважаеми читатели тук може да получите информация за издадените книжки на списание "Фуражи и хранене" през 2019 г.

       

Брой 1/2019 г.                                 Брой 2/2019 г.                                Брой 3/2019 г.

Брой 4/2019 г.