Уважаеми читатели и приятели на списание "Фуражи и хранене", 

       Списание „Фуражи и хранене” е с дългогодишна история, водеща началото си от 2001 г. Сред неговите основатели се открояват имената на видни наши учени, едни от които положиха основите на съвременното фуражопроизводство в България. През изминалите години изданието претърпя значително развитие. На страниците на списанието се появиха нови рубрики имащи за цел на базата на една динамична концепция да Ви информира за трудностите и достиженията в областта на науката хранене, както в нашата страна така и по света.

    Реално признание за всичко сторено до момента е включването от месец юни 2020 г. на нашето тясно специализирано списание „Фуражи и хранене” в Националния референтен списък на съвременни български научни издания под НРС ID 3825, реферирани и индексирани в бази данни към Национален център за информация и документация (НАЦИД)  - https://nrs.nacid.bg/register/search. От друга страна това задължава редакционната колегия, която в близко бъдеще ще привлече и участието на чуждестранни личности, с богат опит в областта на фуражите, да продължават да следват модерните тенденции в областта на науката „Хранене на животните и технология при производството на фуражи”, както и да утвърждават и издигат престижа на списанието ни заедно с Вас, скъпи автори и читатели. 

 

Уважаеми читатели тук може да получите информация за издадените книжки на списание "Фуражи и хранене" през 2020 г.

          

                             Брой 1/2020 г.                                    Брой 2/2020 г.                                  

        

   Брой 3/2020 г.                                  Брой 4/2020 г.