Обучение във връзка с чл. 26в от Закона за фуражите

на

земеделски стопани и фермери

на тема:

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИ

 

Обучението ще се проведе поотделно за фермери, отглеждащи:

 

 преживни животни (едри и дребни преживни животни);

птици и свине

- аквакултурни животни

 

             Място на провеждане на обучението: Областните градове в България, на място в обект на оператор от фуражния сектор или в офиса на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

             Минимален брой на участниците:

             - при индивидуално обучение - едно лице;

             - при групово обучение - 20 лица, работещи в обекти от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение I и/или Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005.

             

               Лектори:

- експерти от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти”, Българска агенция по безопасност на храните;

- зооинж. Атанас Божков – Изпълнителен директор на Съюз на производителите на комбинирани фуражи

 

Обучението е еднодневно и включва следните подтеми:

  

Номер по ред

Подтема

1.

Приложимо право на Европейския съюз и национално законодателство, въвеждащо принципите и изискванията за хигиена на фуражите

2.

Опасности свързани с безопасността на изхранваните на животните фуражи - нежелани вещества и продукти във фуражите и микробиологични критерии

3.

Антимикробна резистентност и връзката и с храненето на животните с безопасни фуражи

4.

Фуражна забрана в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 и Регламент (ЕО) № 1069/2009

5.

Действия в случай на възникнали кризи и несъответствия

 

                 Обучението завършва с издаването на удостоверение на всеки участник, което е валидно пред компетентните органи, а имената на участниците се публикуват на официалната интернет страница на Българската агенция по безопасност на храните.

                  Обучениeто се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в Република България със заповед на министъра на здравеопазването.

  

Груповите обучения ще се проведат при минимален брой на участниците от 20 лица.

При организиране на група за провеждане на обучението, всяко лице заявило участие ще бъде уведомено своевременно за мястото и датата на провеждане на същото.

 

Такса правоучастие - 120 лв.

В случай на невъзможност да се регистрирате чрез електронната форма по-долу може да изтеглите заявлението от ТУК и да го изпратите на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Заявление за участие в обучението

 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИ

Задължително*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Въведете валиден e-mail

 
Field not valid (required or bad value)