Съдържание – брой 1/2022 г.

 

Сертификати за форсмажор във връзка с кризата в Украйна........... стр. 2

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАБХ

Резюме от срещата, проведена на 4 октомври 2021 г. по въпросите за етиленов оксид (ETO) .......................................................................... стр. 6

Въпроси, свързани с фуражите ......................................................... стр. 13

 

ХРАНЕНЕ

Ефектът на фуражния емулгатор при различни животински видове - Brecht Bruneel – Orffa Additives B.V. ....................................стр. 15

Бактериално замърсяване на фуражи..........................,....................стр. 17

Формулиране за здравето на преживните животни за отлична ферма ..................................................................................................стр. 21

Нови стратегии за приложение на ензими за максимално спестяване на разходите за фураж, намаляване на отделянето на фосфор и на въглеродните емисии – Gustavo Cordero – Global Swine Technical Manager AB Vista и Gemma González-Ortiz – Research Manager AB Vista ....................................................................................................стр. 25

Без антибиотици или намалена употреба на антибиотици при производството на бройлери ...........................................................стр. 28

Ендотоксините – Как да ограничите риска за Вашите животни – Dr. Cornelia Becker – Продуктов мениджър в Biochem .......................стр. 30