Съдържание – брой 2/2022 г.

 

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 4

 

ОБУЧЕНИЕ

Обучения на операторите от фуражния сектор, проведени от Съюз на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 5

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на комбинирани фуражи“ ....................................... стр. 7

Доклад за дейността на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за 2021 г. ....................... стр. 8

 

ХРАНЕНЕ

Интерзоо – място за международна среща на индустрията за домашни любимци - Доц. д-р И. Крачунов – „Бонмикс“ ЕООД........................ стр. 14

Фуражният емулгатор повишава смилаемостта, мета-анализ - Brecht Bruneel – Orffa Additives B.V ..........................................,....................стр. 15

PHOSPHEA обявява пускането на пазара на HumIPHORA .........................................................................................стр. 18

Безопасността на фуражите – споделена отговорност по цялата агрохранителна верига – Проф. д-р Йордан Гогов ........................стр. 19

Топлинен стрес: Три начина за адаптиране на храненето към климатичните условия - Dr. Bernhard Landwehr – Senior Nutritionist at Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH ...................стр. 25

Формулиране на фуражи за бройлери под икономически натиск .стр. 28

Слънчогледовият шрот като алтернативен протеинов източник с принос в дажбите за угояване на телета в България .................................стр. 30