Съдържание – брой 3/2022 г.

 

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 2

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Посрещане на предизвикателствата по време на криза в сектор „Фуражи“ ................................................................................................ стр. 4

 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Creamino®: Ефект върху енергийния метаболизъм, обмяната на аргинин, продуктивност и качествo на месото - Piotr Palka – AlzChem Trostberg GmbH, Германия .................................................................................. стр. 8

Емулгаторът – пестене на енергия, пестене на разходи за фураж - Д-р Емануил Емануилов – Orffa Additives B.V. ......................................... стр. 9

NIRSTM DS3 F..................................................................................... стр. 11

CPM подготвящи миксери (кондиционери) с нова технология. Модели: LL-LLX-LT..........................................,...................................................стр. 14

Оценка на здравния риск за дребни и едри преживни животни, свързан с изхранване с фуражна суровина – пшеница с установено високо съдържание на охратоксин А - Д-р Илиян Костов, д.в.м., д-р Светлана Черкезова – Център за оценка на риска по хранителната верига ..................................................................................................стр. 15

Мениджмънт на токсините при дойни крави: Наистина ли е толкова важно? – Dr. Cornelia Becker – Research and Development Department, Biochem – Германия ..........................................................................стр. 21

Nasekomo: Иновации, технологии, решения - Камен Кръстанов – Насекомо АД .....................................................................................стр. 24

Приложение на органични киселини при производството на бройлери ............................................................................................стр. 25

Повторно разрешение за употреба на Витамин В12 ......................стр. 27

Светът трябва да „превъзмогне“ ограниченията за търговия с HPAI ваксини ...............................................................................................стр. 28

Обучение на операторите от фуражния сектор, проведено от СПКФ ..................................................................................................стр. 28

 

НАУКА

Хранителни потребности на африкански сом (Clarias gariepinus) - Атанас Божков – Тракийски университет, Стара Загора ................................................................................................стр. 29