Съдържание – брой 4/2022 г.

 

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 4

 

ОБУЧЕНИЕ

Обучения на операторите от фуражния сектор, проведени от Съюз на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 7

 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Един по-различен и всеобхватен анализ - Г-н Стоян Вълев – Изпълнителен директор „Грейнстор – Фирмата за зърнени и маслодайни култури!“ ......................................................................... стр. 9

Запазване на качеството на зърната след прибиране на реколтата ............................................................................................ стр. 11

Технолозите по хранене могат да намалят потреблението на електроенергия във фуражния завод (6 начина да използвате по-малко енергия при производството на фуражи) ......................................... стр. 13

Подобряване производителността на носачките и родителските стада чрез хранене с органични микроелементи - Dr. Susanne Rothstein & Sarah Gravemeyer – Biochem – Германия ........................................ стр. 17

Осем глобални тенденции, които ще движат иновациите в храненето на животните за 2023 година ...................................................................стр. 20

Седем проблема с храненето на носачки без клетки, които изискват внимание ............................................................................................стр. 22

 

НАУКА

Използване на каротеноиди във фуражите за риби - Assoc. Prof. Dr. Oğuz TAŞBOZAN – ТUniversity of Çukurova, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture, Adana –TURKEY ...........................................................стр. 25