Съдържание – брой 1/2023 г.

 

ОБУЧЕНИЕ

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 3

Обучения на операторите от фуражния сектор, проведени от Съюз на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 4

 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Световните пазари в период на геополитически турбуленции ......... стр. 6

Доклад за микотоксини: Замърсяването е правило .......................... стр. 9

Хипервитаминозата при бройлери е вредна за птиците и потребителите .................................................................................... стр. 12

Нов пробиотичен щам комбинира предимствата на млечнокиселите и спорообразуващите бактерии - Dr. Lydia Zeibich – R&D Мениджър, Biochem - Германия ............................................................................ стр. 15

Хранене с Максимална Матрица при използване на фитаза и НСП ензим може да смекчи ефекта от високите цени на суровините - Д-р Димчо Джувинов – АБ Виста, Марлборо, Великобритания .......................стр. 17

Скорбяла в 4 основни зърнени култури, използвани при фуражите за селскостопански животни .................................................................стр. 22

Ограничения за хранене на шрот от ленено семе на бройлери ...стр. 24

Европа хармонизира правилата за ваксиниране срещу птичи грип за домашни птици ..................................................................................стр. 27


НАУКА
 

Алтернативни източници на протеини във фуражния сектор - д-р Иван Генчев – Българска агенция по безопасност на храните, проф. д-р Тодор Стоянчев, д.в.м. – Тракийски университет .......................стр. 28