Обучение във връзка с изпълнението на Приложение II, точка 3, буква б) от раздел "Обекти и оборудване" и точка 3 от Раздел "Производство" към Регламент (ЕО) № 183/2005, и на Регламент (ЕС) 2019/4

на

производители на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи), както за животни, отглеждани за производство на храни (включително риба и аквакултурни животни, пчели, насекоми и охлюви), така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни (с изключение на влажни/меки храни) и на производители на премикси и фуражни добавки

на тема:

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ХОМОГЕННОСТ НА ФУРАЖИ И ТЕСТ ЗА КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ/НЕИЗБЕЖЕН ПРЕНОС НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ

 

Дата и час на провеждане: 15.07.2024 г. от 10,00 часа

 

             Място на провеждане на обучението: Зала 1 на Тракийски университет, гр. Стара Загора

Лектор - зооинж. Атанас Божков – Изпълнителен директор на Съюз на производителите на комбинирани фуражи и съавтор на Ръководството за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи - ISBN: 978-954-338-247-7

 

Обучението е еднодневно и включва следните подтеми:

  

Номер по ред

Подтема

1.

Право на Европейския съюз и национално законодателство, относно изискванията за извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи

2.

Практически насоки за извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи

3.

Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи - ISBN: 978-954-338-247-7

 

                 Обучението завършва с издаването на удостоверение на всеки участник.

Използването и вписването на Ръководството в системата за самоконтрол на операторите по чл. 6 (Система за анализ на риска и критични точки за контрол (НАССР)) от Регламент (ЕО) № 183/2005 е доброволно, като се прилага единствено от лицата, отговорни в съответното фуражно предприятие и то само след успешно завършено обучение към Сдружение „Съюз на производителите на комбинираните фуражи“, удостоверено със сертификат/удостоверение, и включване в Регистър, достъпен на интернет страницата на Съюза.

 

Такса правоучастие:

- за членове на СПКФ - 240 лв. с ДДС

-за нечленуващи в СПКФ - 350 лв. с ДДС

 

В случай на невъзможност да се регистрирате чрез електронната форма по-долу може да се регистрирате на тел. 02/9571149 и 0876916949 или като изпратите информация на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО 12.07.2024 г. 

 

Заявление за участие в обучението

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ХОМОГЕННОСТ НА ФУРАЖИ И ТЕСТ ЗА КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ/НЕИЗБЕЖЕН ПРЕНОС НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ

Задължително*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Въведете валиден e-mail

 
Field not valid (required or bad value)