Регистър на лицата преминали обучение "Добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи"  

 

Номер по ред

Име

Юридическо лице

Сертификат №

Забележка

1

ЗООИНЖ. АТАНАС КОСТАДИНОВ БОЖКОВ

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

СПКФ 1/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва обучение по посочената тема и да извършва тестове за хомогенност и кръстосано замърсяване на фуражи на операторите, произвеждащи комбинирани фуражи, премикси и фуражни добавки.

2

АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 2/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва обучение по посочената тема.

3

ПРОФ. Д-Р САШКА ЧОБАНОВА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 3/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва обучение по посочената тема.

4

ДОЦ. Д-Р АННА КОЛЕВА

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГР. ПЛОВДИВ

СПКФ 4/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва обучение по посочената тема.

5

ЕЛЕНА МИТКОВА ЦВЕТАНОВА

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

СПКФ 5/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва консултации по посочената тема.

6

Д-Р ХРИСТИНЕТА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

СПКФ 6/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да извършва консултации по посочената тема.

7

НАДЯ ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА

БОНМИКС ЕООД

СПКФ 7/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да прилага същото само в производствения процес на посоченото дружество.

8

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

ВИАНД ЕАД

СПКФ 8/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да прилага същото само в производствения процес на посоченото дружество.

9

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГАЙДАЖИЕВ

ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

СПКФ 9/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето, което е и съавтор на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“, да прилага същото само в производствения процес на посоченото дружество.

10

СПАСКА ВАСИЛЕВА СТАНКЕВА

ВЕ-ВАС-63 ЕООД

СПКФ 10/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

11

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ВЕ-ВАС-63 ЕООД

СПКФ 11/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

12

МАРИЯ МИЛКОВА ПЕТКОВА

ТЕРАХРАН ЕООД

СПКФ 12/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

13

СТЕЛА КИРИЛОВА ЛИЛОВА

СЕРДИКА ФАРМА РИНГ АД

СПКФ 13/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

14

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СЕРДИКА ФАРМА РИНГ АД

СПКФ 14/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

15

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ГРАДУС - 3 АД

СПКФ 15/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

16

МИРОСЛАВ НЕДЯЛКОВ МАТЕВ

КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ МАТЕВ ООД

СПКФ 16/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

17

ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ

ХЛ-ТОПМИКС ООД

СПКФ 17/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

18

ИВАН ЖЕЛЕВ МИЛАНОВ

ХЛ-ТОПМИКС ООД

СПКФ 18/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

19

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ХЛ-ТОПМИКС ООД

СПКФ 19/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

20

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ТРАКИЙСКИ ФУРАЖ ООД

СПКФ 20/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

21

ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ТРАКИЙСКИ ФУРАЖ ООД

СПКФ 21/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

22

МЛАДЕН СПАСОВ МИНЧЕВ

РОКА-СО ООД

СПКФ 22/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

23

РЕМЗИЕ ШЕНОЛОВА ДЖЕЛИЛ

РОКА-СО ООД

СПКФ 23/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

24

АНЕЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ФРЕНКЕВА

СД МАРВАС-90 - ФРЕНКЕВИ С-ИЕ

СПКФ 24/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

25

ДЕСИСЛАВА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА

СД МАРВАС-90 - ФРЕНКЕВИ С-ИЕ

СПКФ 25/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

26

ЕМИЛ АНДОНОВ АНДОНОВ

ЗАВЕТ АД / ФУУДС ЕНД СЪПЛАЙМЪНТС ЕООД

СПКФ 26/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

27

ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

МАНЕКС СЪН АД

СПКФ 27/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

28

ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

МАНЕКС СЪН АД

СПКФ 28/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

29

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕЛИТ - 2095 ЕООД

СПКФ 29/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

30

ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД

СПКФ 30/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

31

ЦВЕТОМИР КАМЕНОВ КРЪСТЕВ

ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД

СПКФ 31/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

32

МАРИЯ РУМЕНОВА БАЛДЖИЕВА

ДЖЕНИ ОВО ЕООД

СПКФ 32/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

33

НИНА ЧАНЕВА ЛУКАНОВА

ДЖЕНИ ОВО ЕООД

СПКФ 33/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

34

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ ЩЕРЕВ

ЕКО ФУРАЖ ООД

СПКФ 34/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

35

ЛЮБЕН СТЕФАНОВ БЪЛГАРАНОВ

ВИАНД АД - КЛОН

СПКФ 35/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

36

ИСМАИЛ МАХМУД ИСМАИЛ

ВИАНД ЕАД - КЛОН - БОРИСОВО

СПКФ 36/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

37

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

БИЛЯНА ООД

СПКФ 37/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

38

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДЖЕНОВ

БОНИ ФЕРМА ШУМЕН АД

СПКФ 38/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

39

СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ СТОЕВ

БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК АД

СПКФ 39/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

40

ЛОРЕНА ЛЮБОМИРОВА ДРАГАНОВА

БОНИ ФУРАЖИ ПОРДИМ ЕООД

СПКФ 40/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

41

РАДОСТИН ВАНКОВ ИВАНОВ

БОНИ ФУРАЖИ ПОРДИМ ЕООД

СПКФ 41/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

42

БОРЯНА ЗЛАТЕВА АБАДЖИЕВА

ТЕДДИ - КОМ ООД

СПКФ 42/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

43

ДАНИЕЛ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ

ВИ БАНД ИНДЪСТРИИС ЕООД

СПКФ 43/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

44

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ГЕОМЕКС ЕООД

СПКФ 44/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

45

ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ

СТРЕЙТС ООД

СПКФ 45/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

46

СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ТИВА НУТРИШЪН ЕООД

СПКФ 46/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

47

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЗАЙКОВ

БРЕЗОВО АД

СПКФ 47/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

48

ПЕТКО КРЪСТЕВ КАРАСТОЯНОВ

МУЛТИМЕС ФАРМ АД

СПКФ 48/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

49

СИЙКА СТОЯНОВА КЮЛЯВКОВА

СЕВДЮ 2018 ЕООД

СПКФ 49/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

50

ПЕТЯ КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА

МИКСА ЕООД

СПКФ 51/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

51

ДОБРИ БИНЧЕВ ДИМИТРОВ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 52/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

52

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА КИВШАНОВА

БИОВЕТ - клон РАЗГРАД АД

СПКФ 53/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

53

АЛПЕР АЛИ МУСИН

БИОВЕТ - клон РАЗГРАД АД

СПКФ 54/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

54

СТЕФАН ФИЛИПОВ МАЛЕВ

МЦД 02 ООД

СПКФ 55/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

55

МАРИЕТА ТРИФОНОВА ЙОРДАНОВА

ФУРАЖ РОСИЦА ЕАД

СПКФ 57/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

56

БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ФУРАЖ РОСИЦА ЕАД

СПКФ 58/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

57

МАРИЯНА МАРИНОВА ШАНДАНОВА

МИКСПРО ООД

СПКФ 59/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

58

ЕЛКА ЛЮБЕНОВА ГЕРОВА

ФОДЪР КОМЕРС ООД

СПКФ 60/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

59

ИЛИЯ АТАНАСОВ КИРОВ

ФУРАЖНА КОМПАНИЯ ЕООД

СПКФ 61/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

60

МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

КРИСТА ЕООД

СПКФ 62/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

61

ДЕНИС ХАЙРЕДИН САМИ

АГРОТАЙМ ЕООД

СПКФ 63/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

62

СТАНИМИР СТОЯНОВ ХРИСТОВ

АГРОТАЙМ ЕООД

СПКФ 64/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

63

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

АГРОТАЙМ ЕООД

СПКФ 65/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

64

ДЕНИЦА СТАНЧЕВА КОСЕВА

АГРОЕЛИТ-1 ООД

СПКФ 66/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

65

АНТОН ДРУМЕВ ТОНЕВ

АГРОЕЛИТ-1 ООД

СПКФ 67/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

66

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДАКОВА-БОЖКОВА

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ-РУСЕ ЕООД

СПКФ 68/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

67

ЛИЛИЯ ЗДРАВКОВА ПЕТРУНОВА

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ-РУСЕ ЕООД

СПКФ 69/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да прилага „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само в производствения процес на посоченото дружество.

68

ЗООИНЖ. МИТКА ЕНЕВА

ОДБХ СЛИВЕН

СПКФ 70/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.

69

Д-Р МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА

ОДБХ СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 71/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.

70

Д-Р ПЕНКА ВЪЛКОВА

ОДБХ СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 72/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.

71

ЗООИНЖ. НЕЛИ РУСКОВА

ОДБХ СТАРА ЗАГОРА

СПКФ 73/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.

72

ИНЖ. НАДЕЖДА ГАНЕВА

ОДБХ РАЗГРАД

СПКФ 74/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.

73

ЗООИНЖ. РАЙНА ЙОВЧЕВА

ОДБХ ЯМБОЛ

СПКФ 75/20.11.2023 г.

Сертификатът дава право на лицето да използва „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за кръстосано замърсяване/неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“ само при извършване на официален контрол на фуражи в посочената ОДБХ.