Съдържание – брой 1/2024 г.

 

Обучения и услуги, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи ........................................ стр. 2

Календар на предстоящите международни събития ........................ стр. 4

Грейнстор – фирмата за зърнени и маслодайни култури ................. стр. 6

Да съхраняваме ли зърно през 2024/2025 г.? .................................... стр. 7

 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Ролята на специалните соеви протеини в отглеждането на животни Михаил Бояджиев – Изпълнителен директор на „БОБАЛ – Бояджиев“ ООД ....................................................................................................... стр. 9

FEFAC: Производството на фуражи в Европа спада с 2% през 2023 г. .............................................................................................................. стр. 11

Амилозата и аминопектинът в зърнените култури са ключът към храненето на животните ...................................................................стр. 12

Оценка на реалната усвояемост на фосфора във фуражните фосфати .............................................................................................. стр. 14

Предизвикателни времена? Намаляване на необходимостта от употребата на антибиотици - Dr. Lydia Zeibich – R&D Мениджър, Biochem – Германия .......................................................................................... стр. 19

Изменението на климата и световната търговия със зърно: предизвикателства и възможности ................................................... стр. 21

Ефектът от използването на етерични масла и растителни екстракти върху нивата на суров протеин ......................................................... стр. 23

Органичните киселини помагат на производителите на свине да се справят с високите цени на фуража ................................................. стр. 26

Разбиране на силата на растителните екстракти за по-добро здраве на търбуха ............................................................................................... стр. 28

Ролята на екструзионната технология в съвременното производство на фуражи ................................................................................................ стр. 31